Illustration diagram med rödpil som visar nedgång och grön pil som visar uppgång.Under pandemin har det varit svårt att förutspå inflationstrycket. Fraktproblem, bristen på varor och trycket på priserna är vanligtvis bidragande till inflation, något som kan leda till stigande räntor. Men det behöver inte bli så. Foto: ranjith ravindran/Shutterstock.com.

Bolån

Stigande livsmedelspriser, rekordhöga metallpriser och chockhöjda fraktpriser ökar risken för inflation och högre räntor. Riksbanken meddelar samtidigt att penningpolitiken kommer fortsätta att vara expansiv, skriver Nordea i ett pressmeddelande.

Räntebotten är nådd. Vaccin och en expansiv penningpolitik kan leda till ett rejält uppsving i konjunkturen. Risken för inflation ökar.

Bidragande orsaker till inflation

Under pandemin har hushållen kunnat bygga upp stora buffertar som de säkerligen vill kunna använda när restriktionerna lättar. Samtidigt råder det brist på varor och trycket på priserna ökar. Vidare råder det fraktproblem runt om i världen. Det är faktorer som vanligtvis är bidragande till inflation.

Men det behöver inte betyda stigande inflationstryck. Det finns det som talar för att inflationstrycket bara kommer att stiga tillfälligt, vilket inte kommer driva på stigande räntor.

Fortsatt expansiv penningpolitik

Centralbanker runt om i världen, även den svenska centralbanken, är tydliga med att de kommer att fortsätta med den expansiva penningpolitiken ett bra tag framöver.

Innan de stramar åt ekonomierna vill de se att inflationen faller tillbaka under andra delen av 2021 och att arbetsmarknaden går åt rätt håll.

Det talar för att räntekurvan på räntor som har längre löptid stiger mer än räntor med kortare löptid. Svenska bostadsräntor med kort löptid har under en period legat högre än räntor med längre löptid. Men gapet mellan räntor med lång löptid och räntor med kort löptid verkar krympa.

Pandemin har gjort det svårt att uppskatta inflationstrycket

I normala fall är det svårt att uppskatta inflationstrycket, men under pandemin har det varit extra svårt. På grund av restriktionerna har vi tvingats välja bort viss konsumtion som visserligen har ersatts av annan. Det gör det svårt att mäta och jämföra. Men trots det är risken för inflation större nu än vad den har varit på länge.

Centralbankerna verkar än så länge var komfortabla med situationen medan finansmarknadens aktörer är mer oroade. Därför är det bra att förbereda sig på att ränteläget kan förändras. 

De hushåll som vill ha koll på sina bolåneräntor bör se över sina bolån nu. Det finns en risk att räntan på bolån med längre löptid höjs inom en snar framtid. Om man vill binda delar av sina lån bör man se över bolånen nu.